08 nov 2013
november 8, 2013

Bokslutsrapport och Reko

0 Comment

Den 1 november 2010 avskaffas revisionsplikten för 250 000 företag. Det innebär att Sverige får nya förutsättningar för företagande. På samma sätt som inom övriga EU, avskaffas nu den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Syftet är att minska den administrativa bördan för de företag som omfattas.

För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen utvecklat en auktorisation av redovisningskonsulter och en ny svensk standard för redovisningstjänster, Reko. På så sätt kvalitetssäkras redovisningen redan under det löpande arbetet. En bokslutsrapport som följer internationell standard, kan sedan avges för att bekräfta detta.

Läs mer om bokslutsrapporten och Reko här.