Sedan den 1 april 2010 är det beslutat att lägsta krav på aktiekapital är 50.000 istället för 100.000 kronor.

Regeringens lagrådsremiss av den 25 mars 2010 föreslår slopad revisionsplikt för små aktiebolag från den 1 november 2010. Med små bolag menas en omsättning på högst 3 miljoner, en balansomslutning på 1,5 miljon och högst tre anställda. Två av dessa tre begränsningar ska vara uppfyllda.

Detta gör att det kanske kan vara aktuellt för dig att istället driva din verksamhet i aktiebolagsform.

Fördelarna är många, t ex

– Din privata ekonomi separeras från verksamheten.
– Dina löneuttag beskattas löpande under året.
– Du är skyddad av aktiebolagslagen.
– Aktieutdelning till förhållandevis låg beskattning.

Aktiebolagslagen ställer krav på styrelse och VD vilket vi gärna informerar dig om. Vi har auktoriserade redovisningskonsulter som gärna hjälper dig att bilda aktiebolag och andra ekonomiska tjänster.

Ring oss så berättar vi mer!