Om oss

Den personliga redovisningsbyrån
Våra uppdrag sträcker sig ofta längre än tjänsterna i en traditionell redovisningsbyrå. Vi håller oss framme när det gäller teknik och utbildning och har ett aktivt samarbete med våra kunder. Vårt internationella samarbete är omfattande och vi har här en unik kompetens. Följande nyckelord ger en beskrivning av vår verksamhet och återger även företagets etiska regler som sammanställts av personalen gemensamt.

Kundanpassade
Vår första utmaning är att tillsammans med er analysera vad just ert företag har för behov och på vilket sätt vi kan hjälpa er bäst. Denna process är något som fortgår löpande under hela den tid vi är er ekonomipartner.

Aktiva
När vi utför våra tjänster är vi aktiva i vår roll som er samarbetspartner och kommer med idéer och förslag på förbättringar och förändringar – allt för att ert företag skall fungera så bra som möjligt.

Kommunicerande
Ni får en rak kommunikation med tydlig rådgivning. Vi kommunicerar på ett språk så att vi förstår varandra.

Engagerade
Då vi är mer än en redovisningsbyrå, engagerar vi oss i ert företag som en ekonomisk partner. Det har resulterat i att vi har många kunder där vi fungerar som en hel ekonomiavdelning och hanterar allt från post till styrelseuppdrag såsom det vore vår egen verksamhet.

Tillgängliga
Skulle er handläggare inte vara tillgänglig, finns alltid någon annan till er hjälp. Vi är en av Sveriges största redovisningsbyråer och finns alltid till hands när det behövs.

Kompetenta
Vårt kvalitetsarbete är aktivt och vi håller oss uppdaterade om nyheter och förändringar. Vår personal vidareutbildas löpande. Vi använder oss av gemensamt utvecklade rutiner och följer REKO vilket gör att vår personal kan samarbeta och hjälpa varandras klienter på ett smidigt sätt.

Nätverkande
Genom ett stort externt nätverk hanterar vi frågor som vi själva inte kan eller vill besvara. Vårt nätverk består av bland annat revisorer, skatte- och momsexperter, jurister, banker, försäkringsagenter, HR konsulter, kapitalförvaltare och affärsutvecklare.

Internationella
Sedan vår företagsstart 1987 har vi knutit många internationella kontakter. Vi har ett etablerat samarbete med utländska partners och vi har ett flertal kunder världen över. I flera fall fungerar vi som kundens högra hand och hjälper till med allt från etablering till personalfrågor.

Ansvarstagande
Genom vårt branschförbund SRF har byrån en ansvarsförsäkring gentemot kund. Vår personal har tystnadsplikt och behandlar all information med sekretess. Vi ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.