Bokslut och årsredovisningar

Vi gör bokslut för alla bolagsformer och verksamheter. Våra bokslut är noga dokumenterade och innehåller mycket som underlättar vid revisionen.

Bokslut
Vid varje räkenskapsårs slut ska ett bokslut göras. Bokslutet innehåller en väl dokumenterad avstämning av alla balanskonton samt underlag och annat som är viktigt att spara. Bokslut upprättas i samtliga företag. För enskilda firmor och handelsbolag behöver i normalfallet inga årsredovisningar upprättas, vilket ställer extra höga krav på att bokföringsmaterialet präglas av hög kvalitet. erb kvalitetssäkrar samtliga av oss gjorda bokslut internt innan de lämnas till revision eller till dig som kund. Vår erfarenhet har visat att det leder till den höga kvalitet vi strävar efter.

Årsredovisning
Aktiebolag skall upprätta en årsredovisning som skall revideras av en revisor. När bokslutet är granskat och revisorn skrivit sin revisionsberättelse ska aktieägarna hålla årsstämma där de fastställer balans och resultat, beslutar om eventuell utdelning, väljer styrelse samt tar beslut om annat som kan förekomma på årsstämman. Därefter ska en kopia av årsredovisningen lämnas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling.