Bolagsbildning mm

Vi utför din bolagsbildning till fast pris.

Vi utför även:

  • Styrelseändringar
  • Ändring av bolagsordning
  • Fusion
  • Skatte- och avgiftsanmälan
  • Mm

Bolagsbildning
Många frågor behöver besvaras innan man startar ett bolag. Man bör veta för- och nackdelar med olika bolagsformer för att veta vilken som passar dig och din verksamhet bäst. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och ta fram alla dokument som behövs. Vi håller i kontakten med Bolagsverket och Skatteverket till dess att bolaget är registrerat och har fått sin F-skatt.

Aktiebolag
Aktiebolag delas in i två kategorier, privata aktiebolag och publika aktiebolag. Privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 50.000 kr och publika aktiebolag ett aktiekapital på minst 500.000 kr. Enbart de publika bolagen får vända sig till allmänheten för att skaffa kapital. Aktiebolag bildas genom att en eller flera stiftare upprättar en stiftelseurkund. Denna innehåller ett förslag till bolagsordning och uppgift om hur mycket som ska betalas för varje aktie.

Filial
Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor i Sverige. Filialen ska ha en självständig förvaltning, alltså bland annat en egen verkställande direktör och egen bokföring. Den här typen av filial ska registreras hos Bolagsverket.

I dagligt tal pratar vi ibland också om att svenska företag har filialer på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

Enskild firma
Vid bildande av en enskild firma bör man göra en registrering hos Bolagsverket. En enskild firma bedrivs av en person. En enskild firma kräver inget startkapital.

Verksamheten bör beskrivas så utförligt som möjligt, detta för att myndigheten ska kunna bedöma om Ditt firmanamn kolliderar med någon annan som bedriver samma eller liknande verksamhet. En enskilda firma är ingen egen juridisk person utan är förknippad med den fysiska personen.

Handelsbolag
Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Lagen har inte ställt krav på skriftliga avtal. Ett handelsbolagsavtal bör dock göras skriftligt med datering och bevittning. Ett handelsbolagsavtal kan vara mycket omfattande. Det kan bland annat reglera bolagsmännens inbördes förhållande och bolagets organisation ingående, men kan också innehålla bara det allra nödvändigaste. Ett handelsbolag är en juridisk person, men bolagsmännen har solidariskt ansvar för bolagets skulder. Handelsbolag får bildas av fysiska och juridiska personer. Ett handelsbolag har en skyldighet att registrera sig i handelsregistret vilket förs hos Bolagsverket.