Deklarationer och skattefrågor

Behöver du hjälp att deklarera?
Ring oss!
Vi deklarerar åt alla bolagsformer och privatpersoner.

 

Självdeklaration
Fysiska och juridiska personer är deklarationsskyldiga, med detta menas att både privatpersoner och bolag (aktiebolag, handelsbolag) skall lämna en självdeklaration varje år. För enskilda firmor är det en bilaga till företagarens självdeklaration som utgör företagets självdeklaration. Samtliga företagare måste lämna in en självdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor samt om man så vill, beräkna sin slutliga skatt. Skillnaden mellan den slutliga skatten och den preliminärt betalda skatten blir restskatt eller skatt att få tillbaka.
Våra konsulter upprättar årligen ett stort antal självdeklarationer och har mångårig erfarenhet av samtliga de speciella omständigheter som kan ligga till grund för en självdeklaration. Vi bevakar så att självdeklarationen lämnas i tid.

Skatteärenden
Om den som lämnar en deklaration inte får ett avdrag godkänt eller om någon annan tvist uppkommer gentemot skatteverket eller om det bara handlar om att besvara en sedvanlig förfrågan från Skatteverket, finns det möjlighet att få hjälp hos oss.

Vår personal arbetar med rådgivning och utlåtanden rörande bokföring, koncernredovisning, finansiella instrument, utformning av årsredovisningar, delårsrapporter och finansieringsanalyser. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners vilket gör att när det behövs tar vi extern hjälp.