Ekonomiska analyser

Nyckeltal
Nyckeltal använder man för att se hur ett företag mår. Det är med hjälp av nyckeltalen vi kan se det och därmed sätta in de åtgärder som krävs för att få ett företag att må bra igen. Därför kan vi säga att nyckeltal ger en diagnos på företaget. Nyckeltalen ger en samlad bild över hur företaget utvecklas i vad det gäller ekonomisk ställning, effektivitet och lönsamhet. Det är avgörande att den ekonomiska rapporteringen inte får bli ett självändamål någonting vi bara gör för att tillgodose kraven i bokföringslagen. Rätt utnyttjad är det ju så att den ekonomiska rapporteringen är ett av de viktigaste underlagen för beslut om priser, marknadsföring, investeringar och andra åtgärder för att komma tillrätta med ett företag som inte mår bra.

Vi delar in nyckeltalen i fem olika grupper. Det är tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, arbets- och kapitaleffektivitet samt lönsamhet.

Beaucoup d’hommes n’osent pas consulter pour leurs problèmes d’érection ou ne veulent pas en parler à leur médecin traitant. Le viagra est vendu en pharmacie Pharmacie-Pilule sans ordonnance en boîtes de comprimés de 25, 50 ou 100 mg. Les dosages sont choisis par votre médecin. Nous avons indiqué les prix moyens pour les boîtes contenant 8 comprimés.