Löner

Vår personal har goda kunskaper i löne- och avtalsfrågor. Vi uppskattar alla typer av löneuppdrag, såväl stora som små. 

 

Att upprätta löner och att vara uppdaterad på alla lagar och regler som gäller kan vara en utmaning för vem som helst. Många stora företag väljer att ta hjälp med sin lönehantering även om de har en väl fungerande ekonomiavdelning. En del tycker det är en trygghet att ha någon att hänvisa personalens frågor till och andra uppskattar att slippa ansvaret för att lönerna blir rätt. Även ”den lilla” företagaren kan behöva hjälp med enstaka löner.

Att ta ansvar för löner innebär att man måste ha kunskap i lagar och regler samt kännedom om en mängd olika avtal.

erb bygger rutiner kring ett löneuppdrag tillsammans med varje kund. De kan variera på vilket sätt vi får in underlag till lönerna. Ibland består de av fasta tjänstemannalöner som kan vara likadana varje månad och ibland är det timlöner som baseras på av kunden attesterade tidrapporter. Ofta tillkommer alla tänkbara tillägg och avdrag som ska beräknas på olika sätt. Löneberäkningen, avisering, utbetalning och rapportering sker enligt de förutsättningar som överenskommits av kunden och erb. I kombination med att våra handläggare har e-legitimation och fullmakt som deklarationsombud kan vi nu även ansvara för att den månatliga skattedeklarationen redovisas i rätt tid.