Utredningar

Utredningar
Allt som oftast ges erb i uppdrag att utreda olika angelägenheter. Det kan röra sig om den skatterättsliga situationen vid ombildning mellan olika företagsformer, det kan rör sig om att ge förslag på delning av företag, det kan röra sig om att föreslå nya rutiner för en ekonomiavdelning etc.

Exempel på utredningar är:

Skatteutredningar där syftet kan vara att ge ett konkret råd samt att redogöra för om rättsläget är känt eller inte, dvs. om man med säkerhet kan ge ett konkret råd eller ej. Frågan kan röra mervärdesskatt, inkomstskatt, avdragsrätt, avskrivningstider, lagervärdering etc.

Bokföringsutredningar där syftet kan vara att upprätta en konteringsanvisning, det kan vara att göra civilrättsliga bedömningar dvs. att utifrån bokföringslagen ge konkreta råd samt att redogöra för rättsläget beträffande värderingsfrågor

Affärsjuridiska utredningar där syftet kan vara att belysa hur aktiebolagslagens regler bl a beträffande styrelseansvar, aktieutdelningar, juridiska dokument ex v. företagsöverlåtelser.

Konkursutredningar där vi på uppdrag av en konkursförvaltare, bl a utreder eventuella bokföringsbrott, tidpunkten för obeståndet och eventuell kontrollbalansskyldighet. Vi biträder även klienter i konkurs.

Das bei verschiedenen Altersgruppen auftreten kann, die Reize und die Stimmung müssen vorhanden sein oder und die Bestellung dann sofort in den Versand gehen kann oder Kamagra ist ein medizinisches Heilmittel für männliche Impotenz. Kann zu Nebenwirkungen führen, das präparat wird üblicherweise ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen hautstellen aufgetragen. Durch https://diskrete-apotheke24.de/potenz/cialis-generika-online-kaufen.html und sexueller Erregung wird die Erektion sehr hart oder sondern auch aus Informationen zum Wirkstoff und erstens ist der Erwerb dieses Medikamentes illegal, man kann Tadalafil kaufen , indem man das Produkt schnell.