Utredningar

Utredningar
Allt som oftast ges erb i uppdrag att utreda olika angelägenheter. Det kan röra sig om den skatterättsliga situationen vid ombildning mellan olika företagsformer, det kan rör sig om att ge förslag på delning av företag, det kan röra sig om att föreslå nya rutiner för en ekonomiavdelning etc.

Exempel på utredningar är:

Skatteutredningar där syftet kan vara att ge ett konkret råd samt att redogöra för om rättsläget är känt eller inte, dvs. om man med säkerhet kan ge ett konkret råd eller ej. Frågan kan röra mervärdesskatt, inkomstskatt, avdragsrätt, avskrivningstider, lagervärdering etc.

Bokföringsutredningar där syftet kan vara att upprätta en konteringsanvisning, det kan vara att göra civilrättsliga bedömningar dvs. att utifrån bokföringslagen ge konkreta råd samt att redogöra för rättsläget beträffande värderingsfrågor

Affärsjuridiska utredningar där syftet kan vara att belysa hur aktiebolagslagens regler bl a beträffande styrelseansvar, aktieutdelningar, juridiska dokument ex v. företagsöverlåtelser.

Konkursutredningar där vi på uppdrag av en konkursförvaltare, bl a utreder eventuella bokföringsbrott, tidpunkten för obeståndet och eventuell kontrollbalansskyldighet. Vi biträder även klienter i konkurs.