08 nov 2013
november 8, 2013

Bli kund hos oss!

0 Comment

Vi har utökat vår personalstyrka och har utrymme för fler kunduppdrag. Välkommen! read more →

Sedan den 1 april 2010 är det beslutat att lägsta krav på aktiekapital är 50.000 istället för 100.000 kronor. Regeringens lagrådsremiss av den 25 mars 2010 föreslår slopad revisionsplikt för små aktiebolag från den 1 november 2010. Med små bolag menas en omsättning på högst 3 miljoner, en balansomslutning på 1,5 miljon och högst tre.. read more →

08 nov 2013
november 8, 2013

Bokslutsrapport och Reko

0 Comment

Den 1 november 2010 avskaffas revisionsplikten för 250 000 företag. Det innebär att Sverige får nya förutsättningar för företagande. På samma sätt som inom övriga EU, avskaffas nu den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Syftet är att minska den administrativa bördan för de företag som omfattas. För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen.. read more →